Film promocyjny - GO4Robot Strefa Malta

Film promocyjny strefy GO4Robot w Poznań Galeria Malta.